کسب و کارهای شهر کابل

کسب و کارهایی که جدید به مجموعه اضافه شده‌اند یا اطلاعاتشان را ویرایش کرده‌اند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ
شهر کابل
کسب و کارهایی که جدید به مجموعه اضافه شده‌اند یا اطلاعاتشان را ویرایش کرده‌اند

بگرام انجینیری ورکشاپ

فعالیت: ورکشاپ
تلفن: 0093 786438282
آدرس: کلوله پشته
شرح خدمت: نصپوترمیم هرنوع سرد خانه آیرکندیشن،ترمیم یخچال، فریزر وپرکاری گاز آیر کندیشن موتر

شیرینی سرای عصری

فعالیت: شیرنی سرای
تلفن: 0093730037373
آدرس: چهاراهی ترافیک،کلوله پشته،بلاک عزیزاستار
شرح خدمت: هرنوع فرمایشات،،شما ازقبیل ،کیک هاه عروسی ،شیرنی خوری، سالگره وغیره,پذیرفته میشود

خالص ستر پلورنځي

فعالیت: فروشگاه
تلفن: 0093781111011
آدرس: سرک جمهوریت قعله خاطر زیرتپه وزیراکبرخان
شرح خدمت: ‌‌درفروشگاه بزرگ خاص هرنوع تولیدات داخلی باخوب ترین کیفیت وبا مناسب ترین قیمت بدست بیاورید

خیاطی و رخت فروشی الوکیل

فعالیت: خیاطی
تلفن: 0093781322170
آدرس: سرک نو قلعه خاطر
شرح خدمت: هرنوع دیزاین ها مطابق ذوق شما پذیرفته میشود

لاله کندز کباب،شورمه،پیتزا وبرگر

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093777982000
آدرس: سرک بین المللی میدان هوایی عقب عزیز پلازا
شرح خدمت: دربخش های آب میوه چهارفصل،قابلی پلو،ماهیچه پلو،کباب تکه،کباب مرغ،کباب چوپان،بال مرغ ،برگروطنی،شورمه،چکه برگر،مرغ سجی،مرغ بریان،مرغ نمکی،انتقال رایگان

رستورانت زمان

فعالیت: رستو ر انت
تلفن: 0093788123509
آدرس: کابل چهار ر اهی تایمنی منزل اول کلینیک خدمت کابل افغانستان.
شرح خدمت: دربخش های قابلی ازبکی، قابلی ماهیچه، چاینکی گوسفند، منتو،کباب گوسفند، کباب تکه، کباب سینه مرغ، مرغ بریان، شینواری گوسفند، کرائی مرغ تازه، سوپ ترکاری.

خیاطی ورخت فروشی اخلاص

فعالیت: خیاطی
تلفن: ۰۰۹۳۷۸۸۹۸۹۸۸۹
آدرس: چهاراهی پروژه تایمنی مقابل قصرعروسی بینظیر
شرح خدمت: خیاطی و رخت فروشی اخلاص هرنوع فرمایشات رامیپذرت

عمده فروشی برگ

فعالیت: عمده فروشی
تلفن: 0093787359898
آدرس: تایمنی سابقه بین سرک 12 و13 کابل افغانستان
شرح خدمت: مدت 2سال می‌شود که دربخش های مواد خوراکی موادارتزاقی،لبنیات،میوه خشک, ًلوازم بهداشتی

ور کشاپ الکترونیکی

فعالیت: ور کشاپ الکتر و نیکی
تلفن: 0093782295560
آدرس: شهر کابل چهار راهی تایمنی ،سابقه تایمنی وات بین سرک ۱۳و۱۴
شرح خدمت: ترمیم هرنوع یخچال، ایر کندیشن ، سرد خانه ، پرکاری هرنوع گاز AC موتر وتر میم ماشین فول اتومات پذیرفته میشود.

برگر هت

فعالیت: فست فود
تلفن: 0039798769157
آدرس: کوله پشته ایستگاه برج برق
شرح خدمت: مدت 8سال میشود که در بخش غذا های فست فود فعالیت دارند

کله پزی و رستور انت صداقت

فعالیت: کله پزی و رستور انت صداقت
تلفن: 0093798190844
آدرس: کابل چهار ر آهی تایمنی ، زیر هوتل بی‌نظیر.
شرح خدمت: قابلی پلو، کله، پاچه، مغز، زبان، پلو، کباب تکه، کباب شامی، کباب مرغ، مرغ بریان، کرائی مرغ برگر وجوس میوه وغیره .

فروشگاه الحاج میرزا محمد امانیار

فعالیت: فروشگاه
تلفن: 0093785615661
آدرس: مارکیت مکروریان اول دوکان نمبر26
شرح خدمت: مدت 30سال میشود که در بخش های عرضه کننده مواد خوراکه وانواع نوشابه های غیر الکولی ،تبادله اسعارخارجی فعالیت دارند

عمده فروشی سیتی شاپ نمبر2

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: 0093799226781
آدرس: گولایی قلعه موسی گذاشته ازبلاک های تاجکان
شرح خدمت: عرضه کننده مواد ارتزاق ،واقسام خوراکه باب داخلی وخارجی به طورعمده پرچون به نرخ مندوی

فروشگاه صداقت

فعالیت: عمده فروشی
تلفن: ۰۰۹۳۷۸۷۳۷۳۸۲۱
آدرس: تایمنی چهارا هی سابقه بین سرک ۱۳و۱۴
شرح خدمت: مدت چهارسال می‌شود که دربخش های عرضه کننده انواع مواد خوراکه ونوشابه های غیر الکولی ومواد ارتزاقی وغیره

بریانی پاینت رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093780498158
آدرس: چهاراهی پروژه تایمنی،کابل بزنس سنتر منزل اول
شرح خدمت: رستورانت بریانی پاینت آماده پذیرایی ازمحافل خوشی شما همچون،شیرینی خوری،عروسی،سالگره،ختم،وغیره محفل شما میباشد،وهرنوع فرمایشتا غذای دلخواه شما پزیرفته میشود ،انتقال ریگان

بازارچه تخفیف و لوازم آرایشی

فعالیت: بازارچه تخفیف
تلفن: 0093792222215
آدرس: چهاراهی تایمنی مقابل شفاخانه ملت خیاطی عرفان منزل تحتانی
شرح خدمت: بازارچه تخیف لوازم آرایشی لباس های طفلانه ‌زنانه که به تازگی شروع به فعالیت نموده است. انواع لباسهای طفلانه، زنانه و لوازمذارایشی را بصورت آنلاین و حضوری می پذیرد

مکرویان برگر

فعالیت: فست فود
تلفن: 0093202312238
آدرس: مکرویان اول داخل مارکیت
شرح خدمت: دارنده لذیذ ترین غذا های فست فود

مقدس برگر

فعالیت: فست فود
تلفن: 0093202312490
آدرس: مارکیت مکروریان اول ناحیه 16
شرح خدمت: دربخش غذاها فست فود وآب میوه چهارفصل

عکاسی خورشید

فعالیت: عکاسی
تلفن: 0093788853012
آدرس: کابل سرک میدان هوای مقابل عزیزی بلازا
شرح خدمت: 3 سال در بخش عکاسی و فوتو کپی دیزاینر بخش سی وی فلم برداری بخش های آنلاین سایت ها فعالیت دارم

قرمز بیگری

فعالیت: بیگری
تلفن: 0093783545228
آدرس: شهر کابل سرک میدان هوایی رو بروی ریاست هواشناسی
شرح خدمت: مدت 3ماه میشود که در بخش کیک ،وبغلاوه پزی فعالیت دارند.

عکاسی و گلفروشی

فعالیت: عکاسی
تلفن: 0784655635
آدرس: شهر کابل ناحیه 10قلعه خاطر بی بی مهرو
شرح خدمت: یک سال بخش گلفروشی عکاسی

سادات میهن جیم

فعالیت: جیم
تلفن: 009378193991
آدرس: شهر کابل سرک میدان قلعه خیاط.
شرح خدمت: مدت 7 سال میشود که در بخش جیم فعالیت دارند.

احمد خان سوپر مارکیت

فعالیت: سوپر مارکیت
تلفن: 0093799405970
آدرس: شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب مرکز تجارتی کابل
شرح خدمت: مدت ۲۵ سال فعالیت سوپر مارکیت در بخش های عرضه کننده مواد خوراکی نوشابه باب کنسل باب و کریدیت کارت های موبایل و تبادل اسعار خارجی

اند خوی اوزبیک پلو رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093781560030
آدرس: شهر نو چهارراهی حاجی یعقوب مرکز اتصالات نرسیده به میرویس پلازا
شرح خدمت: خدمت ۱۸ ماه ميشود که در بخش غذاهای قابلی پلو اوزبکی باروعن کنجد .کباب تکه .کباب شامی.کباب مرغ .چاینکی از گوشت گوسفند وغیره فعالیت دارند

رضوان سوپر مارکیت

فعالیت: سوپر مارکیت
تلفن: 0093785780812
آدرس: شهر کابل مکروریان سوم الف مقابل عزیز ی پلازا،سرک شینوزاده
شرح خدمت: مدت‌۸ماه ميشود که دربخش های ،خوراکه باب،محصولات بهداشتی،نوشابه باب،بطور عمده ،وپرچون،فعالیت دارند

کابل گنگز سوپر مارکیت

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: 0093774450010
آدرس: شهر کابل شهر نو روبروی کمپنی اتصالات
شرح خدمت: عرضه کننده مواد خوراکی داخلی وخارجی

آلتین ترکیش بیکری

فعالیت: بیکری
تلفن: 0093784808152
آدرس: مارکیت مکروریان سوم،جوار محب تاور،مقابل بلاک،12, کابل افغانستان
شرح خدمت: مدت‌18ماه می‌شودکه دربخش های انواع کیک،انواع شیرینی باب،انواع چاکلیت ها ،انواع چای ها،انواع جوس ها فعالیت دارند

گل فروشی رویال

فعالیت: گل فروشی
تلفن: 0093787687429
آدرس: مارکیت مکروریان سوم عقب محب تاور
شرح خدمت: مدت 9ماه میشود که دربخش گل فروشی وگلسازی فعالیت دارند

کندز کباب رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093786550098
آدرس: مکروریان سوم مقابل عزیزی پلازا
شرح خدمت: خدمات آنلاین درب منزل ،کباب، وقابلی

لبنیات فروشی ایمل

فعالیت: لبنیات
تلفن: +93 779750905
آدرس: شهرکابل مکروریان چهارم
شرح خدمت: دربخش های ماست،چکه، پنیر ،مسکه،شیر ،عسل وغیره ،فعالیت دارند.

عمده فروشی پایتخت

فعالیت: عمده فروشی
تلفن: 0093788959000
آدرس: شهرکابل سرک چهارم قعله فتح الله
شرح خدمت: مدت5سال میشود که دربخش های سیمساری،خوراکه باب،لوازم بهداشتی،مواد شوینده،لبنیات،وغیره فعالیت دارن

شرکت تجارتی تمدن باختر

فعالیت: آضری فنگر پرنت
تلفن: 0093787239523
آدرس: کابل شهرنو چهاراهی حاجی یعقوب
شرح خدمت: شرکت تجارتی تمدن باختر وارد کننده حاضر های برقی وقفل های فنگرپرنت میباشد

شرکت تجارتی آسیا ایمن

فعالیت: نتورکنگ
تلفن: 0093771900142
آدرس: شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب
شرح خدمت: مدت 11 سال ميشود که در بخش نتورکنگ فعالیت میکند.

سوپرمارکیت فواد رحمانی

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: ۰۰۹۳۷۷۲۱۲۴۷۲۲
آدرس: شهرکابل مکرویان چهارم منصورمارکیت مغازه نمبرسوم
شرح خدمت: مدت ۲۰سال می‌شود که درب بخش خوراکه بطوعمده وپرچون فعاليت دارند

رستورانت مزار کباب

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093772127720
آدرس: شهرکابل مکروریان سوم مقابل بلاک 12
شرح خدمت: باداشتن غذاهای لذیز درخدمت همشهریان عزیز قرار دارد.

رستورانت سفره مزار

فعالیت: رستورانت
تلفن: ۰۰۹۳۷۸۵۹۱۱۱۱۱
آدرس: کابل، شهرنو جوار اتصلات مرکزی
شرح خدمت: مدت۲سال میشود که این رستورانت دربخش غذاهای افغانی فعالیت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ