کندز کباب رستورانت

کندز کباب رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093786550098
شهر کابل
محله مکروریان سوم
آدرس: مکروریان سوم مقابل عزیزی پلازا
شرح خدمت: خدمات آنلاین درب منزل ،کباب، وقابلی

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ