×
موسسه پراش
خدمات و نیازمندی ها
نام یا موضوع مورد نظر را جستجو کنید و با انتخاب آن، مدرک‌های مربوطه را مشاهده کنید. شما هم می‌توانید با استفاده از فرم معرفی خدمت / نیازمندی، فعالیت خودتان را در آینه پراش منعکس کنید تا علاقمندان با جستجوی نام یا موضوع فعالیت، به آن دسترسی داشته باشند.

چگونه جستجو کنیم

بازیابی اطلاعات در پراش به مدد کلیدواژه ها به سرعت و سهولت میسر می شود.کافی است در جستجوگر پراش یک حرف را وارد کنید تا کلیدواژه هایی که حاوی آن حرف هستند، صرفنظر از محل قرار داشتن آن، پیش روی شما ظاهر شوند.چنانچه این کلیدواژه ها مربوط به مطلب مورد نظر شما نمی شوند دومین حرف را وارد کنید تا گزینه هایی را که حاوی آن دو حرف هستند در زیر کادر جستجو مشاهده نمائید.به همین ترتیب، با افزودن حرف بعدی می توانید دامنه جستجو را محدودتر کرده و دقت بازیابی را افزایش دهید.

بنابر این، برای جستجو در پراش لازم نیست ترتیب کلمات را در کلیدواژه رعایت کنید.این کلمه در هر کجای کلیدواژه که باشد با واردشدن در کادر جستجو می تواند منجر به بازیابی کلیدواژه هایی شود که حاوی آن کلمه هستند.

با انتخاب مناسب ترین کلیدواژه به گزینه های مورد نظر خواهید رسید.

معمولا جستجو را با یک موضوع یا کلیدواژه آغاز می‌کنیم. اگر تعداد مدارکی که در نتیجه این جستجو پیدا می‌شود زیاد است می‌توانیم برای محدود کردن آن از کلیدواژه خاص‌تری استفاده کنیم و یا نام شهر موردنظر را به موضوع اضافه کنیم و جستجو را انجام دهیم در صورتی که باز هم تعداد مدارک بازیابی شده زیاد است برای پالایش آن، می‌توانیم نام محله شهر موردنظر را همراه با موضوع جستجو کنیم تا تعداد محدودتری از مدارک با دقت بیشتر بازیابی شوند. البته، با انتخاب یک شهر به‌همراه محله‌ای از آن هم، امکان مشاهده همه مدارک مربوط به آن محدوده جغرافیائی وجود دارد.

موتور جستجوی مدارک وب

موتور جستجوی پراش به شما کمک می کند مدارکی را که در پراش نمایه شده است جستجو و بازیابی کنید. این موتور جستجو توسط موسسه پراش برای دستیابی کاربران ایرانی به مدارک وب ساخته شده است.

موضوعات خدمات

موضوعاتی که می‌توانند فعالیت شما را در آینه پراش منعکس کنند

موضوعات خدمات