رستورانت مزار کباب

رستورانت مزار کباب

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093772127720
شهر کابل
محله مکروریان سوم
آدرس: شهرکابل مکروریان سوم مقابل بلاک 12
شرح خدمت: باداشتن غذاهای لذیز درخدمت همشهریان عزیز قرار دارد.

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ