کابل گنگز سوپر مارکیت

کابل گنگز سوپر مارکیت

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: 0093774450010
شهر کابل
محله شهر نو
آدرس: شهر کابل شهر نو روبروی کمپنی اتصالات
شرح خدمت: عرضه کننده مواد خوراکی داخلی وخارجی

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ