اند خوی اوزبیک پلو رستورانت

اند خوی اوزبیک پلو رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093781560030
شهر کابل
محله شهر نو
آدرس: شهر نو چهارراهی حاجی یعقوب مرکز اتصالات نرسیده به میرویس پلازا
شرح خدمت: خدمت ۱۸ ماه ميشود که در بخش غذاهای قابلی پلو اوزبکی باروعن کنجد .کباب تکه .کباب شامی.کباب مرغ .چاینکی از گوشت گوسفند وغیره فعالیت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ