کسب و کارهای شهر کابل
محله شهر نو

کسب و کارهایی که جدید به مجموعه اضافه شده‌اند یا اطلاعاتشان را ویرایش کرده‌اند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ
شهر کابل
محله شهر نو کسب و کارهایی که جدید به مجموعه اضافه شده‌اند یا اطلاعاتشان را ویرایش کرده‌اند

احمد خان سوپر مارکیت

فعالیت: سوپر مارکیت
تلفن: 0093799405970
آدرس: شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب مرکز تجارتی کابل
شرح خدمت: مدت ۲۵ سال فعالیت سوپر مارکیت در بخش های عرضه کننده مواد خوراکی نوشابه باب کنسل باب و کریدیت کارت های موبایل و تبادل اسعار خارجی

اند خوی اوزبیک پلو رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093781560030
آدرس: شهر نو چهارراهی حاجی یعقوب مرکز اتصالات نرسیده به میرویس پلازا
شرح خدمت: خدمت ۱۸ ماه ميشود که در بخش غذاهای قابلی پلو اوزبکی باروعن کنجد .کباب تکه .کباب شامی.کباب مرغ .چاینکی از گوشت گوسفند وغیره فعالیت دارند

کابل گنگز سوپر مارکیت

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: 0093774450010
آدرس: شهر کابل شهر نو روبروی کمپنی اتصالات
شرح خدمت: عرضه کننده مواد خوراکی داخلی وخارجی

شرکت تجارتی تمدن باختر

فعالیت: آضری فنگر پرنت
تلفن: 0093787239523
آدرس: کابل شهرنو چهاراهی حاجی یعقوب
شرح خدمت: شرکت تجارتی تمدن باختر وارد کننده حاضر های برقی وقفل های فنگرپرنت میباشد

شرکت تجارتی آسیا ایمن

فعالیت: نتورکنگ
تلفن: 0093771900142
آدرس: شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب
شرح خدمت: مدت 11 سال ميشود که در بخش نتورکنگ فعالیت میکند.

رستورانت سفره مزار

فعالیت: رستورانت
تلفن: ۰۰۹۳۷۸۵۹۱۱۱۱۱
آدرس: کابل، شهرنو جوار اتصلات مرکزی
شرح خدمت: مدت۲سال میشود که این رستورانت دربخش غذاهای افغانی فعالیت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ