کسب و کارهای شهر کابل
محله مکروریان سوم

کسب و کارهایی که جدید به مجموعه اضافه شده‌اند یا اطلاعاتشان را ویرایش کرده‌اند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ
شهر کابل
محله مکروریان سوم کسب و کارهایی که جدید به مجموعه اضافه شده‌اند یا اطلاعاتشان را ویرایش کرده‌اند

رضوان سوپر مارکیت

فعالیت: سوپر مارکیت
تلفن: 0093785780812
آدرس: شهر کابل مکروریان سوم الف مقابل عزیز ی پلازا،سرک شینوزاده
شرح خدمت: مدت‌۸ماه ميشود که دربخش های ،خوراکه باب،محصولات بهداشتی،نوشابه باب،بطور عمده ،وپرچون،فعالیت دارند

آلتین ترکیش بیکری

فعالیت: بیکری
تلفن: 0093784808152
آدرس: مارکیت مکروریان سوم،جوار محب تاور،مقابل بلاک،12, کابل افغانستان
شرح خدمت: مدت‌18ماه می‌شودکه دربخش های انواع کیک،انواع شیرینی باب،انواع چاکلیت ها ،انواع چای ها،انواع جوس ها فعالیت دارند

گل فروشی رویال

فعالیت: گل فروشی
تلفن: 0093787687429
آدرس: مارکیت مکروریان سوم عقب محب تاور
شرح خدمت: مدت 9ماه میشود که دربخش گل فروشی وگلسازی فعالیت دارند

کندز کباب رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093786550098
آدرس: مکروریان سوم مقابل عزیزی پلازا
شرح خدمت: خدمات آنلاین درب منزل ،کباب، وقابلی

رستورانت مزار کباب

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093772127720
آدرس: شهرکابل مکروریان سوم مقابل بلاک 12
شرح خدمت: باداشتن غذاهای لذیز درخدمت همشهریان عزیز قرار دارد.

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ