کسب و کارهای شهر کابل
محله مکروریان سوم
رستوران

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ

کندز کباب رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093786550098
آدرس: مکروریان سوم مقابل عزیزی پلازا
شرح خدمت: خدمات آنلاین درب منزل ،کباب، وقابلی

رستورانت مزار کباب

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093772127720
آدرس: شهرکابل مکروریان سوم مقابل بلاک 12
شرح خدمت: باداشتن غذاهای لذیز درخدمت همشهریان عزیز قرار دارد.

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ