درباره کسب و کارها

موسسه پراش

کسب و کارها

درختواره جغرافیایی کسب و کارها

درختواره جغرافیایی کسب و کارها کمک می‌کند تا به راحتی از وجود کسب و کارهای شهر و محله‌تان باخبر شوید .

کسب و کارها را در پراش چگونه جستجو کنیم؟

روش گردآوری اطلاعات کسب و کارها

این اطلاعات به صورت مستقیم گردآوری می‌شود. هر یک از صاحبان کسب و کار می‌توانند خود اقدام به تکمیل فرم نمایه کسب و کارها کنند و یا برای تکمیل آن با کارشناسان موسسه پراش تماس تلفنی برقرار کنند.
ضمنا صاحبان کسب و کار در صورت تمایل یا تغییراتی در فعالیتشان می‌توانند این اطلاعات را ویرایش نموده یا حذف کنند.
این مدرک‌ها اصیل است.

پیامی برای صاحبان کسب و کارها

کسب و کارهای شهر کوهسار کسب و کارهای شهرستان هشتگرد

اطلاعات کسب و کار خود را در فرم نمایه کسب و کارها وارد کنید تا اطلاعات شما در مدرک‌هایی که برای کسب و کارهای شهرها و محله‌ها درست می‌شود نمایش داده شود. این مدرک‌ها در وب منتشر شده و با جستجوی موضوع فعالیت و نام شهرها و محله‌ها یا ترکیبی از این دو در پراش و دیگر موتورهای جستجو قابل جستجو و بازیابی خواهد بود.
معرفی و نمایه کسب و کار‌ها در پراش رایگان است

در صورت لزوم لطفا پیام بگذارید کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

فرم ثبت کسب و کارها