نمایه کسب و کارها

موسسه پراش

نمایه کسب و کارها در پراش

اگر مایل به معرفی کسب و کارتان هستید این مقاله را مطالعه فرمایید.

یکی از اهداف موسسه پراش، معرفی کسب و کارها در جای جای کشورمان است به نحوی که هر کاربری بتواند در هر شهر یا محله، کسب و کار مورد نظرش را به راحتی پیدا کرده و با آن ارتباط برقرار کند. این امر، امکان گزینش مطلوبترین مورد را از میان گزینه‌های بازیابی شده، از لحاظ بعد مسافت یا دامنه فعالیت و یا غیره، فراهم می‌کند.

معرفی کسب و کارها در پراش از طریق تکمیل فرم نمایه کسب و کارها انجام می‌گیرد. اطلاعات این فرم‌ها می‌تواند توسط صاحبان کسب و کار تکمیل، ویرایش، یا حذف شود و یا کارشناسان پراش با دریافت تلفنی اطلاعات از صاحبان کسب و کار، اقدام به تکمیل فرم نمایند.

فعالیت‌هایی که صاحبان کسب و کار اعلام می‌کنند مبنای ساختن یک مدرک برای هر کسب و کار و نمایه کردن آن با انتخاب کلیدواژه‌های موضوعی قرار می‌گیرد. با توجه به دامنه فعالیت‌ها، برای هر مدرک یک یا چند کلیدواژه موضوعی انتخاب می‌شود و با قرار دادن نام شهر یا محله در کنار آن، موضوع خاص‌تر و از لحاظ جغرافیایی محدودتر می‌شود.

این مدرک نه تنها در موتور جستجوی پراش، بلکه در تمام موتور جستجوهای قوی دنیا، قابل جستجو و بازیابی است. کافی است موضوع مورد نظر را همراه با نام محل فعالیت، نام شهر یا محله جستجو کنید تا مدارک نمایه شده موجود نمایش داده شود و امکان انتخاب گزینه مورد نظر کاربر فراهم شود. اطلاعاتی که به این طریق بازیابی می‌شود علاوه بر این که نیاز اطلاعاتی کاربر را مرتفع می‌سازد وسیله ارتباط با صاحبان کسب و کار و گسترش فعالیت آنان و تبلیغ خدماتشان را هم به سهولت فراهم می‌کند.

اگر مایل به تبلیغ کسب و کارتان هستید - فرم نمایه کسب و کارها - را تکمیل کنید و یا اطلاعات خود را در اختیار کارشناسان پراش قرار دهید تا شاهد حضورتان در اینترنت و موتورهای جستجو باشید.

لینک‌ها