حمیدی پور

حمیدی پور

فعالیت: کلید سازی
تلفن: ۰۲۶۴۴۳۲۵۳۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۰۶۷۳۵
شهر کوهسار
آدرس: کوهسار _بلوار شهید کامیار _کوچه ی شهید جمعدار _پلاک ۷
شرح خدمت: ساخت کلید های درب و ساخت کلید های ایرانی و خارجی و تعمیر قفل های کلیدی و سویچی و گاو صندق

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ