اسحاق حمیدی

اسحاق حمیدی

فعالیت: چاه کنی
تلفن: ۰۹۳۳۷۷۸۵۳۴۰
شهر کوهسار
آدرس: سیار
شرح خدمت: لوله کشی، تخریب ساختمان، گود برداری و غیره در خدمتیم .

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ