سراج شریفی

سراج شریفی

فعالیت: تعمیر ات موتورسیکلت
تلفن: ۰۹۳۰۱۵۲۷۱۶۸
تلفن همراه: ۰۹۹۶۱۸۲۰۸۱۸
شهر کوهسار
آدرس: کوهسار ، چندار، بلوارامام خمینی، روبروی بانگ تجارت، موتورسیکلت شریفی
شرح خدمت: دارای ۶ سال سابقه تعمیرات موتورسیکلت با بروز ترین ابزارهای پیشرفته

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ